Home

Welkom op de website van stichting Delen Vermenigvuldigt! De stichting is opgericht met de doelstelling om financiële middelen (micro-kredieten), economische hulp en overige hulp aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden te verschaffen op basis van persoonlijke contacten. Verder verricht de stichting alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Door deze persoonlijke contacten van de bestuursleden en de daarbij behorende directe aanpak (zonder strijkstok) worden de (on)kosten in de hand gehouden Hierdoor komen de financiële middelen maximaal ten goede aan de kleinschalige projecten. De financiële middelen komen beschikbaar uit zowel particuliere als zakelijk hoek. Projecten worden geselecteerd op mogelijkheden tot duurzame bijdrage. Kleine ondernemers kunnen zichzelf en daarmee hun leefgemeenschap zelfstandig verder ontwikkelen.

Waarom zou u stichting Delen Vermenigvuldigt financieel steunen? U creëert kansen voor kleine ondernemers die kansrijk zijn. U maakt een wereld van verschil in iemand zijn leven en zorgt er met de stichting voor dat mogelijkheden van een kleine ondernemer duurzaam vergroot worden. U deelt, dus u vermenigvuldigt!
Wat speelt er dan dat een project noodzakelijk is? De stichting vindt ondernemers die de weg naar hulp niet kennen of door grote hulporganisaties over het hoofd worden gezien.
Hoe gaat uw geld daar aan het werk? De stichting steunt zowel door giften als het verstrekken van microkrediet. Met dit geld vaak bedragen tussen de €50,= en €450,= krijgt de ondernemer de mogelijkheid investeringen te doen die zijn/haar business professionaliseren en leiden tot substantieel meer inkomen.
Na hulp van de stichting is de ondernemer in staat meer dan daarvoor zijn/haar eigen (zakelijke) leven vorm te geven.
Momodou Saidou Jallow in Gambia beter bekend als Ali Baba the shoe doctor.
Momodou Saidou Jallow in Gambia beter bekend als Ali Baba the shoe doctor.